De provincie Friesland heft met ingang van maandag om 14.00 uur het vaarverbod op. Dit geldt voor alle vaarwegen in Friesland. De provincie heeft dit besloten in overleg met De Friesche IJsbond en Wetterskip Fryslân.

Na 14.00 uur zet de provincie ijsbrekers in op de grote doorgaande vaarwegen. Zo maakt ze de weg vrij voor de beroepsvaart. Wetterskip Fryslan zet geleidelijk de gemalen weer aan. Daarom is het niet meer veilig om te schaatsen op het buitenwater.

Reactiemogelijkheid uitgeschakeld