Vanaf 1 januari zijn de nieuwe examen eisen van kracht geworden. Dat betekent dat alle examens vanaf nu volgens deze nieuwe eisen worden afgenomen. Als je de examen eisen naast elkaar legt vallen de inhoudelijke verschillen namelijk best mee.

Wat is er dan wel gewijzigd en wat niet?
De exameneisen en leerstof worden beschreven in een aantal belangrijke documenten. De meets relevante documenten zijn te vinden op de website van de Vamex. De basis voor het examen ligt echter meer verstopt in de Binnenvaartwet en het Binnenvaartbesluit. Relevante passages daaruit moet u overigens kennen voor het examen

Klein Vaarbewijs 1.
Op basis van deze regels heeft de overheid de Vamex aangewezen als exameninstelling voor het Klein Vaarbewijs (en Groot Pleziervaartbewijs). Deze aanwijzing is recent overigens nog aangepast.

Nieuwe afbakening en een toetsmatrijs. (wat U moet kennen)
Vamex geeft namens de Nederlandse overheid ook de kleine vaarbewijzen uit. Een en ander is verder uitgewerkt in het examenreglement waarin op hooflijnen staat wat u moet weten voor het behalen van een Klein Vaarbewijs. De leerstof is vervolgens door Vamex verder uitgewerkt in de zogenaamde Afbakening en een toetsmatrijs.

De afbakening heeft in meer detail weer wat u moet kennen voor het examen en geeft dus de afbakening van de leerstof waarbinnen Vamex examineert. De toetsmatrijs is een soort sjabloon voor het examen en geeft aan hoe zwaar bepaalde onderdelen tellen. Vanaf 1 januari worden een nieuwe afbakening en een nieuwe toetsmatrijs gebruikt. Alle bovenliggende regels en het examenreglement zijn dus niet verandert.

Oud en nieuw vergeleken
Wij hebben zowel de oude en de nieuwe afbakening en toetsmatrijs uitvoerig vergeleken. Op het eerste gezicht lijken beiden dan flink aangepast. Bij nadere bestudering blijkt echter dat de meeste wijzigingen juiste verbeteringen betreffen. Een veel gehoorde opmerking op de afbakening was namelijk dat onder een bepaald onderdeel heel veel kon vallen en docenten dus niet goed konden kiezen wat nu wel of niet in de cursus te behandelen.

Naar onze mening is de nieuwe afbakening op veel punten verbetert en nu een stuk duidelijker in wat u voor het examen moet weten. Het voert te ver om hier alle verschillen te bespreken, maar de komende weken zal ik in meer detail op de meeste wijzigingen apart terugkomen.

De afbakening is dus op veel punten duidelijker geworden, maar er zijn zeker ook nieuwe onderdelen toegevoegd. En hoewel er ook een paar zaken zijn verdwenen neemt de leerstof dus iets in omvang toe. Wat overigens niet meteen wil zeggen dat het examen daarmee ook zwaarder is geworden.

Toetsmatrijs
Ook de toetsmatrijs is flink aangepast en is eigenlijk nu meer gedetailleerd. De belangrijkste wijziging is in het examen Klein Vaarbewijs 2 (voorheen Klein Vaarbewijs Aanvullend). De open vragen waarbij u de examenkaart moet gebruiken en u dus echt op de kaart aan de slag moet worden nu zwaarder meegeteld. Een paar andere onderwerpen telen dus iets minder zwaar mee. Het belang van het kaartpassen en de navigatie op de kaart is dus groter geworden.

Bron:  vaarwinkel.nl

Reactiemogelijkheid uitgeschakeld