Was er al in 2010 een eerder Engels-Nederlands onderzoek met de conclusie ‘Postzegels leveren op lange termijn meer op dan obligaties en goud’. Op basis van de morgen, 14 september verschijnende NVPH Speciale Catalogus postzegels van Nederland en Overzeese rijksdelen kun je geen andere conclusie meer trekken.

Meer dan 500 hogere Prijsnoteringen postzegels:

Deze editie van 800 pagina’s kent het uitzonderlijke aantal van meer dan 500 prijsverhogingen t.o.v. de vorige editie. In algemene zin kan gezegd worden dat de markt voor topmateriaal, bijzonderheden en klassiek materiaal van bovengemiddelde kwaliteit sterk is. De vraag is veel groter dan het aanbod, waardoor stukken uit deze categorie op veilingen regelmatig prijzen opbrengen welke beduidend boven de cataloguswaarde liggen.

Enkele voorbeelden:

Nederland NVPH nr. 12 postfris van 16.000 naar 17500 euro
Cura(cc)ao postzegelboekje NVPH nr. 2 van 2.500 naar 3000 euro

Zeldzaamste postzegel van Nederland voor het eerst afgebeeld
In het geheel vernieuwd overzicht van de tweede emissie van Nederland (1864-1871) is de NVPH er in geslaagd voor het eerst een afbeelding en beschrijving van de zeldzaamste Nederlandse postzegel, Koning Willem III 10 cent (plaat II) in een catalogus op te nemen. Tot nu toe zijn hier slechts 4 exemplaren van bekend.

Verder worden in deze editie weer een groot aantal afwijkingen en variaties, soms met een aanzienlijke waarde, voor het eerst opgenomen.

Reactiemogelijkheid uitgeschakeld