Drie belangrijke partijen in de watersportindustrie HISWA Vereniging, Stichting Electrisch Varen (SEV) en Stifting Elektrysk Farre Fryslân (SEFF)  slaan de handen ineen om elektrisch varen een belangrijke impuls te geven. Ze tekenden het convenant Professionalisering branche elektrisch varen. Elektrische aandrijving als vervanging van een verbrandingsmotor of als hybride is al jaren aan een ‘stille’ opmars bezig. Er varen steeds meer elektrisch aangedreven vaartuigen in Nederland, zowel in toenemende mate particulier als in de verhuursector. HISWA Vereniging heeft nu toegezegd haar kennis en expertise in te zetten om samen met SEV en SEFF onderzoek te verrichten naar de kansen die elektrisch varen biedt aan zowel consumenten als ondernemers.
Zoals voordelen voor bootbezitters met een elektromotor en een opleidings- en certificeringstraject voor bedrijven die E-aandrijvingen in- of ombouwen. De organisaties willen zo het elektrisch varen beter verankeren in de branche. De samenwerking richt zich niet alleen op de Nederlandse watersport. De drie partijen zijn ervan overtuigd dat Nederland over voldoende expertise beschikt op het gebied van elektrisch varen om wereldwijd als voorbeeld te kunnen dienen.


André Vink (HISWA Vereniging), Anton Schiere (SEV) en Wilco Waller (SEFF) tekenen het convenant Professionalisering
branche elektrisch varen.

Reactiemogelijkheid uitgeschakeld