Colofon

UitgeverCover:TopNautic Magazine
CTRL-e

Frederik van Eedenstraat 5
6824 APK Arnhem- NL

Redactie

  • Oded Wolff
  • Mr. Marieke G. van den Dool

Bijdragen

  • Anemarieke Andeweg

Vormgeving

Fotografie

  • Kees Torn
  • Fabian

Druk

Real Concepts, Duiven
(www.realconcepts.nl)

Distributie

Controlled circulation in Nederland,
België en Nederlandse Antillen
Sandd, Apeldoorn

Oplage

14.000

Correspondentieadres TopNautic

Uitgeverij CTRL-e

Frederik van Eedenstraat 5
6824 PK   Arnhem,
+31 (0)26 4464789

Contact met ons opnemen.

Verantwoordelijkheid

TopNautic Magazine is een uitgave van Real Concepts. Niets uit deze uitgave mag op geen enkele wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteurs-rechthebbenden. Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade in welke vorm dan ook ontstaan door handelingen of beslissingen van derden op informatie in deze uitgave.